Stemhulp voor 14

Voor 14 staat voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te beginnen met een hoger minimumloon. Ben je ook voor 14? Beantwoord een paar vragen, dan laten we zien met welke partijen je het vaak eens bent.

Geef aan of je het eens bent met onderstaande stellingen

Het minimumloon moet nu verhoogd naar 14 euroGeen noodsteun voor bedrijven die belasting ontwijken via buitenlandse constructiesVerhoog de belasting voor miljonairs en gebruik de opbrengst om het minimumloon te verhogenEr is een groeiende kloof tussen topsalarissen en de inkomens van gewone werkers; de regering moet deze loonkloof terugdringenDe regering moet hoge prioriteit geven aan het bestrijden van arbeidsdiscriminatieNederland moet zich inzetten voor gelijke kansen voor mannen en vrouwenDe rekening voor de crisis moet niet worden neergelegd bij lage- en middeninkomens en werkers in de publieke sector